پرسش های واریس و پزشکی

چاپ

شما عزیزان میتوانید سوالات پزشکی به ویژه سوالات مربوط به واریس را از دکتر محمد نظری بپرسید.

نام و مشخصات شما نزد ما محرمانه باقی خواهد ماند؛ پس از بررسی پرسش های پزشکی شما ، پاسخ سوال به ایمیل شما ارسال خواهد شد.

همچنین میتوانید سوال و پاسخ خود و سایر عزیزان را در بخش سوالات واریس مشاهده کنید.

لطفا از بخش دیدگاه زیر نسبت به درج سوال و یا پیشنهاد و  انتقادات خویش اقدام فرمایید.